Utiliteitsbouw

Architectonische ontwerpen zoals kantoorpanden, bedrijfspanden, musea, showrooms, winkels, scholen, restaurants, hotels, disco’s, magazijnen, laboratoria en productiehallen.

Naast de nieuwbouw kan verbouw, herinrichting, uitbreiding of aanbouw van deze projecten worden ontworpen, programma van eisen worden opgesteld of vooronderzoek tot realisatie van projecten worden verricht.

De gemaakte ontwerpen kunnen worden vervolmaakt met op het ontwerp afgestemde interieur en/of tuinaanleg.