Woningen met winkels

Prijsvraaginzending voor een invulling aan de Paardenwal, in de binnenstad van Zutphen.
Ontwerp van winkels met woningen, waarbij het zicht op een middeleeuwse muurtoren en een stuk oude stadsmuur behouden blijft. Het plan bevat een openbare looproute vanuit de Armenhage, langs de stadsmuur en de nieuwe winkels, naar de Paardenwal. Door een oogvormige opening in de gevel behoudt men het zicht op de historie van Zutphen.