Werkwijze

Het ontwerpproces begint meestal met een concept, dat naar aanleiding van een indruk of een bepaald beeld ontstaat. Dit concept wordt dan met de opdrachtgever besproken en tot een voorontwerp uitgewerkt. Na overleg met de opdrachtgever, wordt dit ontwerp verder aangepast en vervolmaakt tot een definitief ontwerp.

Deze werkwijze vraagt om een inspirerende opdrachtgever; een opdrachtgever die een dialoog met de architect aangaat en samen met hem tot een “ideaal” ontwerp wil komen.

Helderheid

Van begin af aan wordt met de opdrachtgever helder gecommuniceerd. In een opdrachtbevestiging wordt duidelijk vastgelegd wat onze architectenbureau gaat doen en wat onze honorarium is.

Nadat beide partijen (architect en opdrachtgever) de opdrachtbevestiging hebben ondertekend, gaat onze architectenbureau aan het werk. Als lid van de brancheorganisatie BNA  (Bond Nederlandse Architecten) verrichten wij ons werk op basis van de DNR 2011 (leveringsvoorwaarden architecten).

Het bureau is BNA gecertificeerd.

Kennis

Met Permanente Beroeps Ontwikkeling (PBO) houdt het architectenbureau “SL atelier voor architectuur” de kennis en kunde steeds op peil.
Als BNA architect volgt Stefan Lakkas jaarlijks minimaal 30 uur PBO. Dit is bijna 2x zo veel dan vanuit de titelbescherming, door de Architectenregister, noodzakelijk wordt geacht.

Binnen het samenwerkingsverband “De architecten op de Veluwe”, waar het bureau deel van uitmaakt, wordt via discussie en projectstudies de kennis verder vergroot. Het samenwerkingsverband biedt tevens extra expertise aan het bureau en brengt meer zekerheid voor de opdrachtgever met zich mee.

Als redacteur was Stefan Lakkas betrokken bij het samenstellen van artikelen over architectuur en bouwen (Nederlandse BouwDocumentatie) en een aantal tijdschriften (DIA, Renovatie en onderhoud). Zo werd direct kennis opgedaan over de nieuwste producten en materialen in de bouw. Nu geeft Stefan Lakkas lezingen over architectuur/bouw en is betrokken bij jureringen (Innonoise, ETOP Innovation Avards).

Maatschappelijke betrokkenheid

SL atelier voor architectuur is maatschappelijk betrokken. Naast zijn lidmaatschap van de brancheorganisatie BNA (Bond Nederlandse Architecten) is Stefan Lakkas betrokken bij:

  • Kunstcommissie Gemeente Epe
  • Kunstenaarscollectief KunsthuisKEK
  • Stichting Glaskunst Epe
  • Stichting Park Lusthof Epe
  • Rotary International