NEDERLANDSE BOUWDOCUMENTATIE

In de analoge tijd (tot begin jaren 90 vorige eeuw) was het NBD-systeem het standaard naslagwerk voor de architecten, onderwijsinstellingen, bouwers en installateurs. Ringbanden met losse bladen met daarop productinformatie van en voor bouw- en installatiebranche. Ontwikkeld door het Bouwcentrum en de BNA (Bond van Nederlandse Architecten). Het gehele naslagwerk bestond uit 20 ringbanden gegroepeerd in 3 niveaus en begeleidt door een Bouw-index.
Niveau 1 gaf technische informatie over functionele elementen van een bouwwerk, niveau 2 technische informatie over productgroepen van een bouwwerk en niveau 3 gedetailleerde technische informatie over afzonderlijke producten voor een bouwwerk.
De producten van verschillende leveranciers waren in niveau 3 op een uniforme manier weergegeven, zodat de verschillende bouwproducten onderling op hun technische aspecten vergeleken konden worden (aspecten zoals brandwerendheid, geluidsisolatie, thermische isolatie, beschikbare kleuren e.d.). Dit was een groot profijt van het NBD-systeem!

Ik heb voor alle drie niveaus van het systeem geschreven. In niveau 1 & 2 (die veel voor onderwijsdoeleinden werden gebruikt) schreef ik vanuit literatuurstudie en mijn kennis over bouwkundige elementen. In niveau 3 herschreef ik de aangeleverde productinformatie van de leveranciers naar de systematiek van het NBD-systeem en zo een zogenaamd “productdatablad” van het systeem produceerde.

Nadat digitalisering definitief in de bouw is doorgebroken (jaren negentig vorige eeuw) was ik betrokken bij het omzetten van de ringband-informatie naar de CD-rom (ook wel Bouw-CD genoemd) en later bij de opzet van de NBD-internetsite. Vanaf 2007 zijn de ringbanden niet meer uitgegeven! Alle informatie is sindsdien via de website www.nbd-online.nl te raadplegen.