CULTUREEL

Van 1996 tot 2012: lid van de vereniging “Leliman” van het Nederlands Architectuur Instituut (NAI). Deze vereniging verbreedde door middel van lezingen, tentoonstellingen en excursies de kennis van de Nederlandse architectuurgeschiedenis en daarmee ook de kennis van de Nederlandse samenleving. Tegelijkertijd werd ook de hedendaagse architectuur bestudeerd en op de architectuurgeschiedenis betrokken. 

Van 1999 tot 2004: deelnemer in de “Noord-Veluwse Bouwkring”, waarin bouwers, architecten, ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht en aan de bouw gelieerde ondernemers elkaar ontmoetten. Samen werden dan lezingen en excursies gehouden met als doel kennis te delen en kennis te vergroten. 

Van 2000 tot 2010: deelnemer in het Kunstenaarscollectief “KunsthuisKEK”. Samen met andere kunstenaars organiseerde ik hier diverse tentoonstellingen en culturele manifestaties, nam deel aan diverse kunstplatforms en overlegde met overheidsinstanties over kunsttoepassingen. 

Van 2000 tot 2007: Plaatsvervangend deskundige bij “Gelders Genootschap”, een instituut ter bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en land in Gelderland. Door de gemeenten te adviseren (welstandsadvies) bij het verlenen van bouwvergunningen en het opstellen van welstandnota’s met toetsingscriteria, wordt dit doel nagestreefd. 

Van 2008 tot 2014: lid (vicevoorzitter) van de “Kunstcommissie Gemeente Epe”. In deze hoedanigheid adviseerde ik het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe betreffende de kunsttoepassing en bebouwde omgeving, inventariseerde het kunstbezit van de gemeente Epe, organiseerde tentoonstellingen voor het publiek en stelde een catalogus met kunstbezit van gemeente Epe samen. 

Van 2012 tot 2015: lid van het bestuur van Stichting Glaskunst Epe. Hier was ik betrokken bij de promotie van glaskunst, organiseerde diverse tentoonstellingen met nationale en internationale glaskunstenaars en richtte deze tentoonstellingen in, in het kasteel de Canneburch te Vaassen.