Lezingen

Voor een geinteresseerd publiek kan architect Stefan Lakkas een lezing verzorgen. Architectuur in het algemeen, moderne architectuur of bouwkunst uit de oudheid kunnen daarbij aan de orde komen. De ervaringen tijdens studiereizen en de bevindingen tijdens bezoeken aan diverse oude en nieuwe bouwwerken zijn in deze lezingen verwerkt. Zo kan een breed publiek kennis met architectuur en bouwen maken .

Voorbeelden van al gegeven lezingen:

Het tijdsbestek waarin de lezingen worden gegeven bedraagt 30 tot 40 minuten. De lezingen “duurzaamheid en architectuur” en “drie Griekse orakels” duren standaard ca. 1,5 uur en worden door een pause onderbroken. Deze langere lezingen kunnen eventueel worden ingekort, dan zal slechts een onderdeel van de lezing worden behandeld (bijvoorbeeld in plaats van drie orakels wordt slechts één orakel besproken).