SOCIAAL

Van 1981 tot 1994: lid van de Nederlandse ingenieursvereniging “NIRIA” (Nederlands Instituut voor Register Ingenieurs en Afgestudeerden van Hogere Technische Scholen), beroepsorganisatie voor ingenieurs afgestudeerd in het hoger technisch onderwijs. 

Van 1993 tot 2017: lid van de nationale brancheorganisatie van architecten “BNA” (Bond Nederlandse Architecten). Voorheen Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst. Hierin diverse bestuursfuncties vervuld, zoals lid kringbestuur (2000-2007) en lid regiobestuur (2003-2008). 

Van 1993 tot 1996: lid van de Raad van Toezicht van een kerkgenootschap. In deze hoedanigheid werd de bouwkundige staat van het kerkgebouw beoordeeld en de benodigde maatregelen genomen om het gebouw in een optimale conditie te houden. 

Van 2006 tot 2017: lid van de internationale serviceorganisatie “Rotary”, een organisatie betrokken bij de maatschappij en medemens. Daarin diverse functies vervuld, zoals bestuurssecretaris en voorzitter van diverse commissies (o.a. watercommissie en programmacommissie). 

Van 2013 tot 2017: lid van het bestuur van de Stichting Park “Lusthof” te Epe. Deze functie omvatte het adviseren aan zorginstelling SIZA betreffende het parkonderhoud en parkinrichting van park “Lusthof”. Dit park is gesitueerd bij het zorgcomplex “Het Slath” in Epe.

Van 2004 tot 2014: lid van twee vakjury’s “Innonoise” (2004-2010) en “Etop” (2006-2014). Voor “Innonoise” (Nationale innovatieprijs geluid en trillingen) beoordeelde ik geluidsinnovaties, voor  “Etop” (Nationale innovatie Award elektrotechniek) elektrotechnische innovaties.