INTERNAAT

Ontwerp van een internaat in periferie van Apeldoorn. Het ontwerp is gebaseerd op het epos ‘Odyssee’ van de dichter Homerus. De bewoners, kinderen waarvan de ouders in het buitenland werken, kunnen hier een eigentijdse zwerftocht ondergaan. Een tocht langs diverse ‘eilanden’ als een analogie op de jarenlange omzwervingen van Odysseus over de wereldzeeën voordat hij zijn geliefde Penelope kon weerzien.