REDACTIEWERK

Parallel met het architectenwerk in mijn bureau, werkte ik als vak redacteur voor de Nederlandse Bouw Documentatie (NBD) en voor de tijdschriften “Detail in Architectuur” (DiA) en “Renovatie en onderhoud” (R&O). Door dit redactionele werk nam ik in een vroegtijdig stadium kennis van de nieuwste producten, materialen en innovaties in de bouw.