DUURZAAMHEID EN ARCHITECTUUR

In de lezing wordt uiteengezet wat er verstaan wordt onder het veelomvattende begrip duurzaamheid. Verschillende duurzaamheidbegrippen zoals bestendigheid, recycling, hergebruik, C2C (Cradle to Cradle), CO2– footprint en energiebeheer worden benoemd en met voorbeelden verduidelijkt.

Met een aantal architectuurvoorbeelden wordt aangetoond dat duurzaamheid meer en meer in de architectuur integreert en dat de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen niet tot slechte of lelijke architectuur hoeft te leiden.